ახალი ამბები
Home / ახალი ამბები / “ვინც თბილისი გაჩეხა და ამ დღეში ჩააგდო, ისე ვნერვიულობ, სულ მაკანკალებს”

“ვინც თბილისი გაჩეხა და ამ დღეში ჩააგდო, ისე ვნერვიულობ, სულ მაკანკალებს”

გააზიარეთ სოციალურ ქსელებში

თენგიზ არჩვაძე–
,,… შეიძლება ხვალ აღარ ვიყო, მაგრამ დღეს ჩემს შვილიშვილებსა და მ ო მ ა ვ ა ლ თაობაზე ვ ზ რ უ ნ ა ვ – სულ რაღაცას ვრგავ!

ჩემი ყოველი სიტყვა იქნება იმ ხალხის საწინააღმდეგოდ, ვინც ჩემი თ ბ ი ლ ი ს ი გ ა ჩ ე ხ ა!

თავიანთ სინდისში, გულში ჩ ა ი ხ ე დ ო ნ, თუ აქვთ… გაიხსენონ: „იას უთხარით ტურფასა“, „ხმელი წიფელი“… თუმცა, ზოგს ალბათ, ა რ ც წ ა უ კ ი თ ხ ა ვ ს ვაჟა-ფშაველა.

ვაჟა თუ კარგად ეცოდინება ადამიანს, ის ხეებს უდიერად აღარ მოეპყრობა! ისე ვ ნ ე რ ვ ი უ ლ ო ბ, სულ მაკანკალებს, თ ბ ი ლ ი ს ი რ ო მ ა მ დ ღ ე შ ი ა.

რასაც ვამბობ, ნახევრად გიჟის ნათქვამია ეს სიტყვები. რ ო გ ო რ შ ე ი ძ ლ ე ბ ა, შ ე ნ ი ქ ა ლ ა ქ ი ა მ დ ღ ეშ ი ჩ ა ა გ დ ო?! ქვეყანა, რომელმაც ძუძუ გაწოვა! დ ა მ ა რ ხ ე ს ქ ა ლ ა ქ ი.

ვინმემ მ ი პ ა ს უ ხ ო ს, რატომ გაიჩეხა ვ ა კ ი ს პარკი? არნახული ხეივნები იყო იქ…

არცერთ მ ე დ ი ა ს მიწვევაზე არ ვთანხმდები, მაგრამ ეს თემა ჩემთვის ყველაზე მტკივნეულია და იმიტომ გესაუბრებით.

დ ა წ ე რ ე თ, რომ ქართული ს უ ლ ი, ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო და ს ი მ წ ვ ა ნ ე ერთდროულად ა მ ო ძ ი რ კ ვ ე ს❗ 😓

_ ვეფერებით და გვიყვარს ჩვენი თბილისიო, კიდევ ერთხელ გ ა მ ო ჩ ნ დ ა, როგორც გ ვ ი ყ ვ ა რ ს და ვუფრთხილდებით.

მ ა რ ტ ო სიტყვები და გულზე მჯიღის ცემა ვ ი ც ი თ და მეტი არაფერი! ა ღ ა რ გ ვ ა ქ ვ ს თბილისი, ეს ის ქალაქი ა ღ ა რ ა რ ი ს, რაც იყო!

_ დიახ, ბატონო ჩემო! ძალიან კარგად მ ა ხ ს ო ვ ს, რაც იყო თ ბ ი ლ ი ს ი! შემიძლია ყველაფერი გავიხსენო და ბევრი რამე გიამბოთ, მაგრამ ს ა უ ბ ა რ ს როგორც ვიწყებ, ც უ დ ა დ ვ ხ დ ე ბ ი და აღარაფრის თავი არა მაქვს.

ძალიან გთხოვთ, ა ღ ა რ ა ს ო დ ე ს მკითხოთ თ ბ ი ლ ი ს ზ ე, აღარაფრის თქმა აღარ შემიძლია, ახლაც ისე ცუდად ვარ, უნდა დაგემშვიდობოთ!

თენგიზ არჩვაძე – აღარაფერი მკითხოთ თბილისზე, ცუდად ვარ!


გააზიარეთ სოციალურ ქსელებში

About geomediapress.ge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

“მეეზოვე რომ ვარ დამცინიან, მე კი არ მინდა 2 წლის შვილი მშიერი დამირჩეს”

გააზიარეთ სოციალურ ქსელებშითანატოლები დამცინიან რომ მეეზოვე ვარ 😞 მეუბნებიან ნამუსი სულ არ შეგრჩაო? 😞 – ...